Veiledninger

Koblingskjema

Skema under viser hvordan utstyr og stikkontakter er fordelt fra solcellepanel og batteriene.

Montering av Flexi solcellepanel på Båt, Bobil inkl. Campingvogn.

Dette trenger du:

 • Flexibelt solcellepanel(vanligvis 3mm tykk)
 • Spenningsregulator
 • Kabel i ønket lengde og dimensjon
 • Drill med bor litt større enn kabelen.
 • Tech-7 eller Sikaflex 221
 • Gjennomføringsboks
 • Evt. fester av kabel

Finn egnet flat plassering av panelet. Limes fast med punkter under panelet og deretter en stripe langs kantene på oversiden av panelet mot underlaget på alle fire sider. Bor 2 hull for gjenomføring av kabel. Lim helst en plastboks med gjennomføringsnippler over hullene. (Kan kjøpes til Smartlading)

Sikre at det blir tett med tech-7 lim rundt kantene. Legg kablene for pluss og minus som vanligvis er 4mm2 beregnet for 7-8 meter frem til regulatoren. Kobles på klemme 1 og 2 der panel symbolet vises. Koble også inn kablene fra batteriet til klemme 3 og 4 der batterisymbolet vises.

Regulatoren bør ikke stå mere enn 2 meter fra batteriet. Husk sikring mellom pluss på batteriet og regulatoren.

 

NB. Solcellepanelet må kun legges på rene fine flater, og det må ikke være ekstra varme utover omgivelsestemperatur på flaten panelet legges på. Dette kan skade panelet, og garantien vil ikke gjelde.

 

Montering av Solcellepaneler

Plassering av solcellepanelet på hytte/vegg/tak:

Plasseres mest mulig sørvendt. Vanlige aluminium vinkelfester brukes ofte på vegg og tak. Hvis vinkling brukes, så er optimal vinkel ut fra vegg på vinter 10-15 grader, og sommer 40-50 grader. (lavere på nordlige breddegrader). Unngå skygge fra trær etc. da effekten vil avta mye.

 Plassering på Båt/Caravan.

Plasseres som regel på taket på caravan eller dekket på båten. Hvis flexible bøybare solcellepaneler brukes(3mm. tykk), så limes de som regel på med tech-7 lim. Kabel føres inn gjennom en gjennomføringsboks og inn til regulator nært batteriet. PS. Disse kan man kun gå på med flate myke sko uten hæler. Ta av plastfilm hvis de har det.

 For vanlige solcellepaneler er de best å bruke plastikk støtteklosser for panler som limes med tech-7 lim.

 Tikobling:

 Koble først til batteriet til regulatoren sin pluss og minus kontakt(tegning av panelet på regulatoren)

 Avstand fra batteri til regulator må helst ikke være over 2 meter pga. spenningstap.Koble deretter kablene fra sollcellepanelet som har vanntette MC4 hutigkoblinger tll forlengerledning, og videre til regulatorens pluss og minus(tegning av batteriet på regulatoren). Husk å dimensjoner kabel etter lengde pga spenningstap ved lange avstander. Medsendte kabler takler 7-8 meter uten tap. Se kabel kalkulator på denne linken:https://www.trainor.no/cms/Tjenester/Beregning-av-spenning

 Til høyre på regulatoren så er det en 12volt utgang som har spenningsvakt. Koble til bare små sensitive forbrukere der, f.eks. Led TV, lys, radio osv.

 Større forbrukere tilkobles batteriet. Husk at det må være en sikring mellom pluss på regulator og batteri til forbrukerne.

 Flere solcellepaneler:

 Hvis man ønsker høyere effekt ønskes, så kan flere paneler kobles sammen, vanligvis i parallell. Dvs. pluss på pluss og minus på minus med en MC4 forgrener. Dette gir 12 volt ut, og dobbelt så mye strøm. Flere paneler kan samenkobles. F.eks. 3stk. 100w på 20amp. Regulator.

 Hvis man ønsker 24volt system, så kan 2 stk. Paneler seriekobles og samme regulator brukes. Dvs. pluss på minus mellom panelene.Strømmen blir den samme som for 1 stk. panel, men dimensjon på kablene kan halveres.  Batteriene må herved også være seriekoblet for å gi 24 volt til forbrukere.

 Vedlikehold:

 Tørk av panelet når det er skittent med en fuktig klut. Ellers så kan det være lurt å smøre på vannavisende fett f.eks. syrefri vaselin inne i panelets koblingsboks bak panelet for å hindre korrosjon på kontaktene.

Brukerveiledning for Vindgenerator 400 watt

En vindmølle vil ha variert hastighet etter hvor stor vindhastighet det er. Dess høyere hastighet gir høyere effekt. Maksimum på denne vindgeneratoren er 600 watt, og nominell effekt er 400 watt.

Med kombi-regulatoren kan solenergien benyttes samtidig med vindenergi fra mølla. Maksimum 200watt solcellepaneler kan tilkobles regulatoren.

Det som må skaffes i tillegg til vindmølle pakken er ett 2 tommers rør, helst av stål e.l. og en kabel som er dimensjonert stor nok i mm2 for å unngå spenningstap. Se kalkulator for spenningstap på denne siden: følg linken  https://www.trainor.no/cms/Tjenester/Beregning-av-spenningsfall

Legg inn i kalkulatoren en strøm på 30 amp. For 12volt system og 15 amp. for 24volt system. 3 fase, cos phi =1, og ønsket lengde. Kalkuler spenningstapet som ikke bør være mere enn 1,5 volt da mølla gir maks 14,5 volt , og minus 1,5volt gir 13 volt som gir nok ladespenning. Prøv deg frem med forskjellig tverrsnitt på kabelen som du må skaffe.

PS. Lengde på kabel mellom Batteri og regulator må være maksimum 2 meter.

Lag ett feste til mølla med ett 2 tomms rør som festes på vegg eller ett tre o.l. denne må ikke få svai, så bruk gjerne wire eller støtte arm for støtte. For å unngå at støy forplanter seg i treveggen, bruk tykk gummi mellom feste og vegg. Ellers er den veldig stille i uteomgivelsene.

Dra kabel gjennom røret. Festes med skruklemmer til mølle og til regulator. Hvis kabelen er for tykk for klemmer, så bruk koblingsbokser i hver ende og dra en tynnere kabel den siste halvmeteren til mølle og regulator.

Fest tilslutt bladene på bladholderen som er festet på møllas aksling.

NB. Koble først batteriet til regulatoren , og deretter kobles vindmølla til regulatoren. Rekkefølge på de tre ledningene fra mølla til regulator som er vekselstrøm har ingen betydning.

Nedbremsing av hastigheten kan gjøres kun på den kombinerte regulatoren der det står en bryter som heter «Brake» På den vanlige regulatoren som ikke er kombiregulator er det ikke brems, og den må evt. stoppes fysisk ved å sette en stopper på selve bladene.

Koblinskjema for vind og solcellepanel

Også valg av kabel er viktig for at ditt solcelleanlegg skal virke optimalt.

Kabelen som går fra solcellepanelet til regulatoren er spesielt viktig – dersom kabelen din er underdimensjonert vil du ”miste” strøm på veien

Også valg av kabel er viktig for at ditt solcelleanlegg skal virke optimalt. Kabelen som går fra solcellepanelet til regulatoren er spesielt viktig – dersom kabelen din er underdimensjonert vil du ”miste” strøm på veien. Hvor mange ampere som skal gjennom kabelen og hvor langt kabelen skal strekkes avgjør hvilken dimensjon du må ha på kabelen. Benytt tabellen under til å beregne din kabels tverrsnitt. Tabellen gjelder 12 V og gir 2,5 % effekt og spenningstap.

Eksempel:

Et 80 Watts solcellepanel vil maksimalt lade med 5 Ampere.Er avstanden inn til regulator 10 meter, må kabelen ha et tverrsnitt på 6 mm2.

Hvor mye batterilagring trenger jeg?

Det enkle svaret er mest mulig, da man egentlig aldri kan ha for stor batteribank. For har du en stor batteribank og kun bruker 10% av den gjevnlig, så vil levetiden bli vesentlig lenger enn om du har en mindre bank som må kjøres ned til 50% gjevnlig.

Selv om alle Deep-cycle-batterier (type AGM og GEL), kan lades nesten helt ut, så blir levetiden veldig kort om dette gjøres til vanlig. Det mest øknomiske er vanligvis å kun ta de ned til 50% før de lades opp igjen.

Hvis du kun skal lade batteriene med solceller mellom hver gang du er på hytta, så bør du velge en bank som kan lades ned til 50% mens du er der. Bruker du hovedsaklig hytta i helgene så bør du ha et bank som holder for 2 dagers bruk. Du må da summere hvor mye strøm du kommer til å bruke pr dag.

Eksempel

 • 15 minutter med en 1600W støvsuger = 0,25*1600 = 400Wh
 • 6 timer med TV som trekker 50W = 6x50= 300Wh
 • 12 timer med 6 ledlys på 8Watt = 12x6x8= 576Wh
 • Dvs. totalt 1276Wh pr dag, og 2552Wh på to døgn.
 • Siden batteriet kun skal lades ned til 50% så må det det være dobbelt så stort som dette. Dvs. 5100Wh.
 • Skal batteribanken være på 12V så blir dette 425Ah, på 212Ah på 24V, eller 106Ah på 48V.

(Strøm = watt / spenning)

Hvor stort solcelleanlegg trenger jeg?

Alle solcelleanlegg må inneholde fire grunnleggende ting for å virke:

 • Et solcellepanel
 • En regulator
 • Et oppladbart batteri
 • To strømledninger som forbinder disse tre tingene, og en ledning fram til forbruk, f.eks. ett lys.

I et litt større anlegg kan man også gjøre strømmen om til 230V AC som vi har heime, med en inverter fra 12volt til 220volt og med variert wattstyrke.

Her anbefales dobbelt så stor wattstyrke på inverter enn det dere har behov for.

F.eks. behovet er 500watt, da velger dere en inverter som er 1000watt pga. Svinn av spenning i kabler og i selve inverteren.

Når vi planlegger et solcelleanlegg, begynner vi alltid med forbruket. Hva vil jeg bruke strømmen til?

Eksempel:

 • 4 stk. Led lys 20watt i 6 timer = 20x6 = 120Wh (watt pr. time)
 • 1 stk. Radio 30watt i 3 timer = 30x3 = 90 Wh
 • 1 stk. Led TV 50watt i 3 timer= 50x3 = 150Wh.
 • 1 stk. Liten vannpumpe 300w i 1 time = 200Wh
 • Totalt 660Wh.

Solcellepanelet du trenger:

100watt panel i 10 timer lys gir 1000watt minus 20% tap i ledninger og regulator = 800Wh til rådighet. Dette vil være nok til forbruket nevnt over på 660Wh.

Hvis det trengs mere effekt, så kan flere paneler kobles enkelt sammen med SmartLading soine hurtigkoblinger.